Банкеръ Daily

Новини

30 СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В СОФИЯ

30 социални асистенти ще бъдат наети на непълен работен ден по проект „Надежда за достоен живот - социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст” в София, съобщиха от. Проектът стартира в началото на месец юли тази година и се финансира по Оперативна програма «Човешки ресурси» на Министерство на труда и социалната политика. До момента по проекта са получени над 40 заявления от желаещи да ползват социални услуги в София. Това са хора в пенсионна възраст с увреждания, самотно живеещи пенсионери, семейства, в които има възрастни хора, зависими от постоянни грижи.
Интересът към услугата „социален асистент” е почти два пъти по-голям от заложените по проекта данни. В рамките на проекта е предвидено да бъдат обучени и наети 30 социални асистенти на непълен работен ден и обгрижени 30 потребители. Целта на проекта са да се подобри качеството на живот на нуждаещите се възрастни хора, като се намали необходимостта от институционален тип грижи. Услугите, които ще бъдат предоставяни са доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, административна помощ - изготвяне и подаване на документи към институции, извършване на плащания за битови услуги (със средства на лицето), пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства, придружаване до личен лекар, помощ при общуване и подържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него.
Успешното изпълнение на проекта ще усъвършенства услугата „Социален асистент” и ще даде възможност на възрастните хора с различни увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. От друга страна наетите по проекта социални асистенти ще повишат професионалните си умения и мотивация за работа.

Проект „Надежда за достоен живот - социални асистенти в помощ на възрастни хора в пенсионна възраст” стартира в началото на месец юли 2008 година. Той се изпълнява на територията на София град и се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща организация е фондация „Живот с достойнство” в партньорство с „ТАЙМ Eкопроекти”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във