Банкеръ Daily

Новини

3 ГРАНТОВИ СХЕМИ СТАРТИРАТ ОТ ДНЕС

Три грантови схеми за подпомагане на българските предприятия със средства по Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г. стартират днес.
Това са схемите за стартиращи иновативни предприятия, за въвеждане на международно признати стандарти и за технологична модернизация на предприятията. По тях ще могат да кандидатстват с проекти малки и средни предприятия от цялата страна. Оперативната програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г. се финансира от Структурните фондове на Европейския съюз, Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1.1 млрд. евро. В 10,30 ч. днес министрите Петър Димитров и Пламен Орешарски в зала Сердика на хотел Шератон ще обявят официалния старт на грантовите схеми

Facebook logo
Бъдете с нас и във