Банкеръ Daily

Новини

22 март - Световен ден на водата

Съгласно резолюция от 22 декември 1992 г., приета от Общото събрание на ООН, 22 март е обявен за Световен ден на водата. Той се отбелязва всяка година, от 1993 г. насам.
Темата тази година е Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете. Целта е да се фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи и да се насърчат правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в посрещането на предизвикателствата в областта на управлението на водите в градовете.
Конкретен повод е необходимостта да се алармира за наличието на проблем, корените на който откриваме най-неочаквано в най-прогресиращите сфери от развитието на човечеството: именно урбанизацията и индустриализацията, които с бързи темпове се прехвърлят от Европа и Северна Америка върху по-слабо развитите континети. Резултатите не закъсняват – климатични промени, природни бедствия с все по-широк обхват на действие.
Бързото разрастване на градовете не е адекватно компенсирано с изграждането на градски канализации, оформят се бедняшки квартали без питейна вода и самостоятелни санитарни възли. Прогнозите са, че близо половин милиард души в близките 25 години ще мигрират в градовете в райна на Сахара в Африка. Представете си темповете, с които ще нараства необходимостта от питейна вода в тези региони. А липсата на такава ще представлява основна пречка при изграждането на градски водоснабдителни системи и тяхното управление.
С нарастване на индустриализацията и развитието на градските системи, ние, жителите на планетата, потребяваме все повече водни ресурси. Контролът на това потребление е минимален. Много малко мерки са взети, за да гарантираме ефективното използване на водата. Водата присъства във всички аспекти на живота ни. Водата е ограничен ресурс, неправилно рапределен и зле използван.Наложително е, неазабавно да променим това наше поведение. Всички сме вода, затова проблемът е общ и засяга всеки от нас. Заедно можем да направим реална промяна. Трябва да действаме бързо. Сега е времето.
Фондация We Are Water е инициатива на Roca и от самия си старт е посветена на опазването на околната среда, както по отношение на продуктите, така и на производствения процес.
Фондацията има две главни цели. Първата е да повишава културата на използване на водата сред обществото и институциите, което ще подпомогне икономическото развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората главна цел се отнася до участие в дейности, които имат за цел да минимизират негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Тези дейности могат да бъдат свързани с инфраструктура, обучение, здравеопазване и научни изследвания.
Фондация We Are Water може да действа самостоятелно или в сътрудничество с институции и неправителствени организации при положение, че техните проекти са в унисон с целите на Фондацията.
В България, както и по света, фондацията се подкрепя от известни личности и утвърдени професионалисти в различни сфери – наука, икономика, политика, образование, култура, изкуство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във