Банкеръ Daily

Новини

2068 митнически служители взеха участие в тестовете за проверка на професионалната компетентност

2068 служители се явиха в рамките на три дни на тестовете за проверка на професионалната компетентност на специализираната митническа администрация от цялата страна.
98 митнически служители са били включени в списъците, но не са се явили на теста. Най-много отсъстващи има в София - общо 55 за трите дни. Статистиката показва, че основните причини за неявяване са отпуск за гледане на дете, командировки за мисии в чужбина и отпуск по болест.
Служителите, които не са се явили на теста, ще положат изпит в Националния учебен център пред определена от директора на Агенция „Митници” комисия.
За служителите, явили се на теста, но непокрили необходимия минимум от 20 верни отговора, не се предвижда поправителна сесия.
Като цяло трите дни на проверката преминаха без особени усложнения и при активно участие от страна на митническите служители. Единственият регистриран инцидент е отстраняването на шестима служители, които по време на теста в Пловдив са се опитали да преписват един от друг.
От 12 до 14 октомври в присъствието на представители на синдикат „Митници” към КТ „Подкрепа” бяха изтеглени общо 84 различни варианта на теста. За да се елиминират всички възможности за манипулация тестовете се размножаваха непосредствено след тегленето и преди теста, а на всеки лист от теста служителят собственоръчно попълваше името си и полагаше подписа си. Попълнените тестове се запечатваха в плик в присъствието на служителя. Пликовете, както и с излишните бланки се съхраняват в звеното по сигурността и ще бъдат разпечатани единствено с цел оценяване на работата.
Резултатите от проверката ще бъдат готови до края на месеца. Тестовете ще се оценяват по шестобалната система от комисия, сформирана с нарочна заповед на директора на Агенция „Митници”. Комисията е съставена от 22 експерти от Централно митническо управление, участвали в изготвянето на въпросите. Всеки от тях ще проверява до пет въпроса, а оценката ще се изчислява от експерти на Националния учебен център. В края на всеки работен ден резултатите ще се регистрират в електронна система, а самите тестове ще се класират към служебните дела на служителите. Необработените тестове ще продължат да се съхраняват в секретно деловодство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във