Банкеръ Daily

Новини

16 ДЕЦА ВЕЧЕ СА ИЗВЕДЕНИ ОТ ДОМА В МОГИЛИНО

От началото на годината до 20 май 2008 г. от дома в село Могилино са изведени 16 деца и младежи, за които е осигурена по-добра грижа в защитени жилища и центрове за деца с увреждания. За три от децата е установена връзка с биологичните им родители. Капацитетът на дома е намален от 100 на 60 места. Числеността на персонала е 50 души и се грижи за 20 деца и 29 млади хора, навършили пълнолетие, сочат данните от изпълнението на плана за закриване на дома за деца с умствена изостаналост в село Могилино.
Изготвени са медицински и социални оценки за всички деца и младежи от екип в с състав: детски психиатър, детски клиничен психолог, логопед, детски психиатрични сестри, педиатри и социални работници, и са дадени насоки за индивидуална работа с всяко дете и младеж. В дома работи и екип от кинезитерапевти, рехабилитатор, социални работници, психолог, медицинска сестра и координатори , които осигуряват специализирана грижа за обитателите на дома в Могилино.
Осигурена е специализирана медицинска грижа за 18 деца и младежи, преминали през болнични заведения за диагностика и лечение, проведени са стоматологични прегледи на всички деца, лекар-педиатър прави ежеседмични посещения в дома.

Изпълняват се предписанията и насоките за промяна на храненето на децата, изготвени от детски лекар. Спазват се рецептурниците и изискванията за количеството и качеството на храната, въведено е четири и петкратно хранене.

Провеждат се ежеседмични работни срещи на екипите за оценка и заместваща грижа с представители на отдел “Закрила на детето” и представители на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Русе. Всеки месец в АСП се правят срещи с представители на всички партньори – АСП, УНИЦЕФ и Алианса от неправителствени организации, за координиране на действията по изпълнение на плана за закриване на дома в Могилино. На 30 май 2008 година предстои среща на всички партньори в село Могилино.

Facebook logo
Бъдете с нас и във