Банкеръ Daily

Новини

14 март е Ден на числото Пи

Числото Пи е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. То се обозначава с гръцката буква пи. Числото е познато още като Лудолфово число и като Архимедова константа (да не се бърка с Архимедовото число).
В евклидовата геометрия числото Пи може да бъде дефинирано както като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, така и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна неговия радиус. То е приблизително равно на 22/7 или на 3.14 с точност до третата значеща цифра.
Пие ирационално число, т.е. то не може да бъде представено като отношение на две цели числа. Това е доказано през 1761 г. от Йохан Хайнрих Ламберт. То е също трансцендентно число (доказано през 1882 г. от Фердинанд фон Линдеман). Това означава, че няма полином с рационални коефициенти, корен на който да е Пи. Вследствие на трансцендентността Пи не е построимо число. От изискването координатите на всички точки, които могат да се построят с линия и пергел, да са построими числа, следва нерешимостта на задачата за квадратурата на кръга (построяване с линия и пергел на квадрат с лице, равно на лицето на даден кръг).

Facebook logo
Бъдете с нас и във