Банкеръ Daily

Новини

138 МЛН. ЛИТРА ВИНО СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕЗ 2007 Г.

Министерският съвет одобри доклад за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор съгласно изискванията на Наредбата за контрол и координация на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, съобщиха от правителствената информационна служба. Оперативният контрол по отношение на вината и продуктите от грозде и вино се извършва от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а контролът по отношение на спиртните напитки – от Министерството на икономиката и енергетиката.
През 2007 г. са издадени 440 акта за засаждане на винени сортове лозя. Извършен е контрол на място на всички заявени имоти от производители, кандидатстващи за права на засаждане или презасаждане.
Служителите на ИАЛВ са извършили 558 проверки на производители на вина и продукти от грозде и вино. За установените нарушения са издадени 66 наказателни постановления. Направен е физикохимичен анализ на 1387 проби. Броят на извършените проверки от служители на МИЕ на регистрирани производители на спирт, дестилат и спиртни напитки през 2007 г. е 45. За нуждите на контрола са взети 28 проби.
Поради по-добрите климатични условия през м. г., гроздето натрупа достатъчно захари и в същото време зреенето беше доста по-динамично, поради което гроздоберът започна по-рано в сравнение с предходни години – на 20 август.
Количеството на преработеното грозде през 2007 г. е 200 823 тона, а количеството на произведените вина е 138 091 712 литра. Произведените трапезни вина реколта 2007 г. са по-малко от тези през 2006 г. При регионалните вина се наблюдава нарастване на количеството.
Членството на България в ЕС се отразява благоприятно на експорта на нашата продукция. През първите девет месеца на 2007 г. са изнесени общо 857 хил. хектолитра вина, което е с около 21% повече в сравнение с достигнатите 711 хил. хектолитра за същия период на 2006 г. Бутилираните вина заемат най-голям дял в износа на вина през първото деветмесечие на 2007 г. с дял от близо 80%, следвани от наливните вина. Русия заема първо място сред експортните пазари за бутилирани и наливни вина с дялове, съответно, 68% и 65 на сто. След нея се нареждат Полша, Великобритания и Чехия (по отношение на бутилираните вина) и Германия, Молдова и Швеция (по отношение на наливните).


Facebook logo
Бъдете с нас и във