Банкеръ Daily

Новини

134 МЛН. ЛВ. СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОП АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Общо 134 млн. лева се предвижда да бъдат договорени по Оперативната програма “Административен капацитет” през 2008 година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на държавната администрация и административната програма (МДААР). За да гарантира максимално висока степен на усвояване на средствата от Структурните фондове, Управляващият орган на ОПАК планира бюджета така, че още през тази година да бъдат договорени и средства от 2009 и 2010 г. От средствата за 2008 г. ще бъдат подписани договори за 29 млн. лв., от средствата за 2009 г. – 51 млн. лв., а от средствата за 2010 г. – 54 млн. лв.
На днешното второ по ред заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК беше одобрена Индикативната годишна работна програма за 2008 г. Нейната цел е бенефициентите ни да имат предварителна информация за процедурите, които предстои да бъдат отворени тази година, сроковете и предвидените средства за финансиране на проекти и съответно максимално добре да планират участието си по Програмата.
През 2008 г. ще бъдат отворени общо 19 процедури, като от тях по първия приоритет “Добро управление” ще бъдат отворени 7 процедури за 52 млн. лв., по втория приоритет “Управление на човешките ресурси” – 6 процедури за 38 млн. лв., и по третата приоритетна ос “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” – 6 процедури за 44 млн. лв.
По ОПАК за 2008 г. за структурите на гражданското общество (СГО) са предвидени 25 млн. лв., за конкретните бенефициенти на ОПАК – 64 млн. лв., за централните, областните и общински администрации – 30 млн. лв., и за съдилищата – 15 млн. лв.
Тази година по Програмата се предвижда на три пъти да бъдат отваряни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 8 процедури през март (за неправителствения сектор и конкретните ни бенефициенти), 5 процедури през май (за администрацията на всички нива, за съдилищата и конкретните бенефициенти по ОПАК) и 6 процедури през октомври (отново за цялата администрация, за съдилищата и конкретните бенефициенти на Програмата).
Срокът за изпълнение на проектите по първия приоритет е 12 месеца за всички процедури, а по втория и третия приоритет – съответно 12 месеца за всички процедури от първата половина на годината и 18 месеца за проектите, които ще бъдат сключени през есенната сесия.
За СГО минималният праг на проектите отново ще бъде 100 000 лв., а максималният – 390 000 лв. За останалите бенефициенти на ОПАК минималната стойност на проектите от март и май ще е 500 000 лв., а на проектите от октомври – от 250 000 до 500 000 лв., като за тях няма определен максимален праг

Facebook logo
Бъдете с нас и във