Банкеръ Daily

Новини

Последен звънец за "Конкурентоспособност"

Възможностите за бизнеса да се възползва от европейското финансиране по оперативната програма "Конкурентоспособност" приключват на 27 декември. Тогава е крайният срок за подаване на предложения по процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", чийто бюджет е 97 791 500 лева. След тази дата на практика се затваря сегашният програмен период и фирмите ще могат да кандидатстват отново за безвъзмездна финансова помощ най-рано в края на 2014-а или началото на 2015-а, когато бъдат открити схемите по бъдещата програма "Иновации и конкурентоспособност".


От общия бюджет на процедурата 5.5 млн. лв. са за микропредприятията, 35 млн. лв. са за малките, а останалите ще бъдат разпределени между средните компании. Минималният размер на помощта е съответно 100 хил., 200 хил. и 300 хил. лв. според големината на дружеството, а максималният - 500 хил., 1 млн. и 2 млн. лева. С отпуснатите пари може да се финансира разширяване на дейността, диверсификация на произвежданата продукция и фундаментална промяна на цялостния производствен процес.


Междувременно на 20 декември приключи набирането на проекти за "Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране". Но по тази схема с бюджет 1 564 664 лв. можеха да кандидатстват само финансовите посредници, с които са сключени оперативни споразумения по Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE.


Своеобразен коледен подарък обаче ще получат предприятията, чиито проекти за внедряване на иновации са били одобрени, само че средствата за тях не са стигнали. С две свои решения, съответно от 5 и от 9 декември, управляващият орган на "Конкурентоспособност" увеличи бюджета на схемата от 88 012 350 на 231 148 617 лв., като по този начин финансиране ще получат още 90 проектни предложения.Освен това благодарение на тази маневра страната ще успее да усвои значителни средства от ЕС за много кратко време и да намали до минимум риска от загуби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във