Банкеръ Daily

Новини

Вече търсят оценител на БФБ-София

Само ден след като Министерският съвет одобри програмата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за следващата година (на 12 декември), управляващите се хвърлиха да я претворяват в дело.


Първата стъпка в тази посока е обявеният от агенцията конкурс за избор на консултант, който да изготви анализа на правното състояние, информациония меморандум и приватизационните оценки на БФБ-София АД - София, и наЦентрален депозитар АД - София. Както многократно бе съобщено, държавата подготвя за продажба 50.0542% от капитала на фондовата борса и 43.70% от акциите на депозитара. Но, тъй като БФБ има дял от 6.61% в Централен депозитар, това означава, че след приватизацията купувачът й ще притежава над 50% във всяко от тези дружества.


Срокът за размисъл, в който кандидатите могат да купят документите с правилата за участие, е до 3 януари. А оферти ще се подават до 6 януари, става ясно от решението на Агенцията за приватизация. От желаещите се очаква да разполагат с екип, в който задължително да участват най-малко четирима правоспособни юристи с опит в областта натърговското право и приватизацията. Изисква се поне един от тях да притежава опит в областта на международно частно право или публично право. В екипа трябва да има също независими лицензирани оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, както и икономисти и специалисти с подходяща квалификация.


В конкурса могат да се включат само фирми, които имат опит през последните десет години в изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите да е надвишавала 50 млн. лв., съответно равностойността им в друга валута. Пречка за участие ще е и, ако дружеството е в производство по ликвидация или банкрут.


Всеки кандидат трябва да е готов да плати и депозит в размер на 1000 лв. (без данък добавена стойност), или равностойността им в евро в срока за подаване на оферти.


Предишната процедура за приватизацията на БФБ-София АД и Централен депозитар АД беше спряна през март тази година с писмо до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол от бившия вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков. Основният мотив за това беше изтеклият значителен период от време от решението на Министерския съвет за приемане на Концепция за интеграция на БФБ-София АД и Централен депозитар АД в европейските и световните капиталови пазари и от възлагането на агенцията за организиране на продажбата на държавното участие в двете дружества. Другото основание е променената инвестиционна обстановка в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във