Банкеръ Daily

Новини

1.225 МЛН. ЛВ ПЕЧАЛБА ОТЧЕТЕ ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ ЗА ПОЛУГОДИЕТО

Цигарена фабрика Пловдив АД (бившата Пловдив БТ АД) отчете нетна печалба от 1.225 млн. лв. за първото полугодие на 2007 г., което е спад със 70% на годишна база. Нетните приходи от продажби на продукция за периода намаляват с 2.259 млн. лв. спрямо първото полугодие на 2006 г. до 13.721 млн. лева. Общите приходи от дейността на дружеството възлизат на 14.952 млн. лв. при 22.117 млн. лв. година по-рано. Разходите на компанията отчитат спадат до 13.602 млн. лв. спрямо 17.304 млн. лв. през същия период на миналата година. Разходите по икономически елементи са с най-голям дял - 13.445 млн. лв., както и в края на юни преди година - 17.193 млн. лева.
Основният капитал към 30 юни е на стойност 1.079 млн. лв., а собственият - 22.333 млн. лева. В края на юни общото събрание на акционерите на Цигарена фабрика Пловдив АД реши да се разпредели брутен дивидент за 2006 г. в размер на 2.35 лв. на акция (2.19 лв. нетен). Изплащането ще стартира от 3 септември 2007 г. и ще продължи до 28 септември 2007 година. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери, към 3 юли.
Пловдивската фабрика има дялово участие в Свободна Зона АД - Пловдив, както и едно дъщерно дружество в чужбина - ЗАО Булгартабак Сочи - Русия, в което държи 77% от капитала.
Мажоритарен собственик в тютюневата фабрика е Булгартабак-холдинг АД със 78.18% дялово участие, а Финансконсулт държи 12.89% от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във