Банкеръ Daily

Новини

Акционерите на Северкооп Гъмза холдинг остават без дивидент

Загубата на Северкооп Гъмза холдинг АД - София за 2012 г., в размер на 102 196 лв., да се покрие от неразпределена печалба от минали години, гласуваха на проведеното на 14 юни общо събрание.


Акционерите са взели това решение след одобрението на доклада на мениджърите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран) за 2012 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.


Общото събрание е освободило от отговорност всички членове на съвета на директорите - Цветко Георгиев Тихолов - изпълнителен директор, Младен Иванов Мутафчийски - председател на борда, и Антоанела Емилова Костадинова, за дейността им през изминалата година. По предложение на акционера Рейнхам - България ООД възнаграждението на мениджърите, които не са изпълнителни членове, е увеличено с две минимални за страната заплати.


През миналата година членовете на съвета на директорите са получили през 2012 г. възнаграждения в размер на: Цветко Тихолов - 67 074 лв., Младен Мутафчийски - 30 420 лв. и Антоанела Костадинова - 30 420 лева.


В края на миналата година акционерите на холдинга са 70 171 броя. От 16 са фирмите притежатели на негови акции, което представлява дял от 31.26% от капитала. Останалите книжа с право на глас са собственост на 70 155 индивидуални инвеститори.


Най-големите акционери са Гусберг България ЕООД, което притежава 274 350 акции от холдинга, или 10.26% от капитала му. Рейнхам - България ООД пък владее 482 209 книжа. Цветко Тихолов единствен от мениджърите притежава акции в бившия приватизационен фонд - 25 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във