Банкеръ Weekly

Новини

Временно спира търговията с облигациите на ХипоКредит

От 22 март временно се спира търговията с емисията облигации, издадена от ХипоКредит АД - София (9RTD), с ISIN BG2100038079, съобщиха от БФБ-София.


Решението важи за срок до три работни дни.


През февруари БФБ-София вписа промяната в параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации, издадена от ХипоКредит АД. Падежът й е на 18 декември 2017 година. Лихвените плащания в удължения период ще бъдат на всеки три месеца.


Емитентът е длъжен да изплати цялата главница по облигационната емисия не по-късно от датата на падежа - 18 декември 2017 г., като има право да извърши еднократно цялостно или множество частични погасявания на главницата във всякакъв размер на всяка дата на лихвено (купонно) плащане, без да дължи такса за предсрочно погасяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във