Банкеръ Weekly

Новини

КТБ разширява клоновата си мрежа

На 13 март започна оперативна дейност още едно ново подразделение на ТБ Корпоративна търговска банка АД - София (6C9) - отдалеченото работно място Раковски към Финансов център Пловдив, съобщиха от финансовата институция. Офисът се намира в Раковски.


През последните години Корпоративна търговска банка АД е една от най-динамично развиващите се банки у нас. Дейността й е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.


От юни 2007 г. банката е публично дружество и акциите му се търгуват на БФБ-София.


Към края на септември миналата година най-голям акционер е Бромак ЕООД с дял от 50.29% от капитала. От 2009 г. Държавния главен резервен фонд на Султаната на Оман, чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II S.a r.l държи 32.99%, а останалите книжа (16.72%) са собственост на други по-малки инвеститори.


През миналата година Корпоративна търговска банка АД отчете неодитирана нетна печалба в размер на 56.414 млн. лева. В сравнение с 2011 г. резултатът е по-нисък с 5.7 процента.


Кредитният портфейл на КТБ в края на декември е 3.678 млрд. лв. и е с относителен дял 65.3% в общата сума на активите. През 2012 г. сумата на предоставените от банката кредити е увеличена с 39.9%, или 1.049 млрд. лева.


Към края на миналата година делът на редовните кредити, които КТБ е отпуснала на свои клиенти, е 97.08%, а само 2.92% са класифицираните извън групата редовни заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във