Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Българска банка за развитие са с лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6B), с ISIN код - BG2100014104, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 19 декември (сряда).


Поредното плащане ще бъде на 30 декември, като лихвеният процент е фиксиран на 4.8% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 21 декември.


Емисията корпоративни необезпечени облигации, издадена от Българска банка за развитие АД е в размер на 20 млн. евро, разпределени в 20 хил. броя обикновени, безналични, лихвоносни, поименни, неконвертируеми книжа с номинална стойност 1000 евро. Лихвеното плащане е на всеки три месеца. Облигационният заем е за срок от пет години, а падежът му е на 30 декември 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във