Банкеръ Daily

Новини

Moody’s потвърди кредитния рейтинг на КТБ

Moodyrsquo;s Investors Service e потвърдила кредитния рейтинг на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), съобщиха от кредитната институция.


Определен е дългосрочен рейтинг Ва3 за депозитите на КТБ в местна и чуждестранна валута и D- рейтинг за финансова стабилност на кредитната институция (BFSR). Рейтингите й запазват стабилната си перспектива.


В кредитното становище на Moodyrsquo;s се посочва, че потвърдените рейтинги отразяват ниския дял на кредитите с просрочие над 90 дни в кредитния портфейл банката, добрата ликвидност и адекватната, макар и понижаваща се рентабилност на финансовата институция.


Независимо от това, рейтингът на Корпоративна търговска банка АД остава непроменен, поради повишения кредитен риск на средата, в която банката извършва дейността си в следствие на скромния икономически ръст и повишаващото се ниво на безработицата в страната.


На 4 декември е насрочено общо събрание на акционерите на Корпоративна търговска банка АД. То ще гласува за увеличаване на капитала на дружеството от 60 млн. лева на 66 млн. лева чрез издаването на нови 600 хил. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една. Емисионната стойност на книжата от новата емисия е 156.47 лева. Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 300 001 нови акции.


Акционерите ще обсъдят и промени в органите на управление на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във