Банкеръ Daily

Новини

България платиниум груп плаща част от главницата

Сделки на борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадени от България платиниум груп ЕАД - София (9FOB), с ISIN код BG2100021083, могат да се сключват до 15 август (сряда).


Главницата ще се изплаща на 22 август. Общият размер на плащането е 75 хил. евро, а за една облигация - 25 евро. Право да получат част от тази сума имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД, към 17 август.


След 22 август лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 2.325 млн. евро. Сделки на борсата, сключени след 15 август, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 775 евро.


Фирмата, която се занимава със строителство, проектиране и строително предприемачество издаде емисия в размер на три милиона евро, разпределени в 3 000 броя обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Лихвените плащания са на всеки три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във