Банкеръ Daily

Новини

110 ФИРМИ ВЪВ ВТОРИЯ КРЪГ ЗА ЛЕКАРСТВА НА НЗОК

На първия етап от договарянето 110 кандидата подадоха заявления за участие по утвърдената листа-спецификация за 1046 лекарствени продукта, от които 265 са нови. Това съобщиха от НЗОК. След приключване на процедурата по проверка на подадените документи, съгласно Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, всички кандидати са допуснати до участие във втория етап на договарянето.
От 17 октомври 2007г. Комисията по договарянето по утвърден график, изготвен по реда на входящия номер, започва процедура по разглеждане на ценовите предложения в присъствието на кандидатите. Графикът е обявен на входа на НЗОК (ул. Кричим №1) и на интернет страницата на институцията – www.nhif.bg.
Оценката на предложенията ще се извърши в съответствие на методиката за определяне нивото на заплащане на договаряните лекарства. Комисията ще обявява на общодостъпно място в НЗОК, както и на страницата си в интернет най-ниската предложена стойност на единица лекарствено вещество по международно непатентно наименование и лекарствена форма и имената на кандидатите, чиито ценови предложения са с не повече от 35 на сто по-високи от най-ниската предложена стойност. Всеки кандидат, чието първоначално ценово предложение е равно или е по-високо с не повече от 35 на сто от най-ниската предложена стойност, може да представи пред Комисията в срок от три работни дни ново по-ниско ценово предложение. Комисията с решение обявява резултатите от проведеното договаряне, като посочва конкретните лекарствени продукти за домашно лечение, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК. Въз основа на резултатите от проведеното договаряне Управителният съвет на НЗОК утвърждава лекарствения списък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във