Банкеръ Daily

Новини

11 МЛН. ЛВ. СА ДЪЛГОВЕТЕ НА ПИРОГОВ

Към 31 август т.г. задълженията на Пирогов към доставчиците са около 11 млн.лв., със складови запаси на лекарства и медицински консумативи под критичния минимум. Това се казва в доклад за състоянието на болницата, разработен под ръководството на новия Съвет на директорите от екип-специалисти в областта на медицината, икономиката, организацията и управлението.
С отчитане попълването на запасите от 2 млн.лв. и на текущите месечни загуби, в края на годината ще се формират задължения към доставчиците (загуба) около 15 млн. лв. Не е изпълнено разпореденото от министъра на здравеопазването, през 2006 г. и март 2007 г., за разработване на бизнес-програма, финансов план и финансови разчети. Болницата няма тригодишна програма 2007-2009 г., няма бизнес-план и финансов план за 2007 г., се казва още в доклада. До 21 октомври Съветът на директорите ще представи на принципала министър Радослав Гайдарски бизнес-стратегия на болницата за периода 2008-2010 г. Тази оценка на финансовото състояние се представя на принципала в съответствие със задължението на Съвета на директорите спешно да представя информация за особено важни обстоятелства на дружеството.
Считаме, че прикритата финансова несъстоятелност е особено важно обстоятелство и налага спешна намеса на принципала. За продължаване на дейността болницата се нуждае от спешна еднократна субсидия на МЗ в размер на 12,5 млн.лв., защото мерките на Съвета на директорите за повишаване на лечебната и икономическата ефективност ще дадат резултат след 6-7 месеца, се посочва в доклада. В него се отчита, че
равнището на средната работна заплата е много ниско, а индивидуалните работни заплати са значително под критичното ниво. Ниското равнище на работните заплати определя условията за намалена трудова активност на персонала в дейността на болницата и създава предпоставки за негативни тенденции и прояви. Лекари от болницата в извънработно време работят в интерес на нашите конкуренти – другите болници. Друга част от персонала има странични доходи, които идват от работа, която е много под тяхното квалификационно ниво. Под една или друга форма се искат и вземат пари от пациентите, което уронва личния и болничния авторитет, се признава още в документа

Facebook logo
Бъдете с нас и във