Банкеръ Daily

Новини

104 КМ. ТРЪБОПРОВОДИ Е ИЗГРАДИЛ ОВЪРГАЗ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

През 2007 година „Овергаз Инженеринг” АД изгради 104 километра тръбопроводи на територията на десет града в страната. От тях 90,2 километра са газопроводите на регионалните газови дружества на „Овергаз Инк.” АД. Най-дълги те са в в София и Бургас - съответно 33,5 и 26,3 километра.
За тази година компанията изгради и 260 съоръжения за консуматори от промишления и обществено- административния сектор и 6 393 за домакинствата. Това съобщиха от компанията.
Освен газопроводна инфраструктура, инженеринговото дружество построи 131,3 километра съобщителна оптична кабелна мрежа за друг член от семейството на „Овергаз”- телекомуникационната компания „Вестител БГ” АД. Най-дълги кабели са положени в Бургас - 68,7 километра и в София - 40,8 километра.
За обекти извън системата на „Овергаз” компанията изгради 13,6 километра водопроводна мрежа.
„Овергаз Инженеринг АД” е първото най-голямо частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас, създадено е през 1993 г. То е специализирано в
проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения, на газоизмервателни и регулаторни станции и др.
От своето основаване до момента дъщерното дружество на „Овергаз” реализира множество обекти в 29 града на страната. За 14 години неговите специалисти са построили повече от 1 530 километра стоманени и полиетиленови газопроводи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във