Банкеръ Daily

Новини

100% ДОХОДНОСТ ЗА СРЕДСТВАТА В ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

101,1 %* доходност за вложените средства в Ти Би Ай Динамик са реализирали към 2 октомври т.г. инвеститорите, предпочели фонда през октомври миналата година, съобщиха от управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
Към началото на октомври т.г. нетната стойност на активите на Ти Би Ай Динамик надхвърли 27 милиона лева, което близо пет пъти увеличение, спрямо третото тримесечие на миналата година, и е показател за постоянно нарастващия интерес към фонда от страна на инвеститорите, коментираха от компанията.
Договорен фонд Ти Би Ай Динамик инвестира предимно в акции (до 90%), търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина и по-малка част в облигации. Към началото на октомври т.г. инвестиционния портфейл на фонда е съставен предимно от акции на водещи български компании - Оргахим, Монбат, Индустриален холдинг България и Албена АД, а близо 14 % от активите му са вложени извън страната.
При структурирането на портфейла на фонда активите с най-голям дял са акциите на родните компании, защото високия ръстът на българската икономика, стабилния валутен курс и подобряващите се макроикономически показатели на страната, са предпоставки за доброто им представяне, съобщават от Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
Освен Ти Би Ай Динамик, управляващо дружество, което към началото на октомври управлява или консултира управлението на активи на стойност над 820млн.лв, предлага на българските инвеститори и фондове с консервативен, нискорисков и балансиран инвестиционен профил и така покрива пълния спектър от взаимни фондове, предлагани у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във