Банкеръ Daily

Новини

10 пътни проекти по ФАР ще бъдат довършени с бюджетни средства

Правителството оттегля от финансиране със средства от програма ФАР проекти, на които бенефициент е агенция „Пътна инфраструктура”. Това са 18 договора по 10 пътни проекти от Финансови меморандуми/споразумения 2001-2005 г. Общата им стойност е 93 989 144,66 евро, от които 50 819 605,41 евро са финансирани по ФАР.
Проектите са: рехабилитация на пътя Симитли-Разлог и на Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово, изграждане на втората тунелна тръба на път Е79 (околовръстен път на Дупница), построяването на подходен път до ГКПП Рудозем между България и Гърция и на пътя Малко Търново – ГКПП с Турция, изграждане на път от Ново село до автомагистрала „Марица”, рехабилитация на пътя Плевен-Никопол и на Соколовци-Смолян-Средногорци, повишаване безопасността на движение по Е79 Дупница-Кулата и рехабилитация на пътя Монтана-Лом.
При тези проекти са регистрирани системни слабости в целия цикъл от управлението им: на етап подготовка - при проектиране, извършване на отчуждения, съгласуване на техническите проекти и издаване на строителни разрешителни; при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител, включително сключването на договори на стойност значително надвишаващи наличния бюджет; при изпълнението им – когато са завишавани количествата строително-монтажни работи чрез промени в техническите проекти от страна на агенция „Пътна инфраструктура”, което от своя страна води до чувствително нарастване на крайната цена на договора. Друга слабост е липсата на документация или документи, чието състояние не позволява да бъдат използвани за осигуряване на одитна пътека, което е в разрез с принципите за добро финансово управление.
След оттеглянето им от финансиране по ФАР, цялостното управление, изпълнение и контрол, включително плащането по отделни договори, ще се осъществява от агенция „Пътна инфраструктура” в качеството й на възложител и договарящ орган.
За приключване на всички строително-монтажни работи по проектите и опазване живота и здравето на хората правителството разреши те да бъдат финансирани от агенция „Пътна инфраструктура” чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата от държавния бюджет са до 40 825 139,94 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във