Съществуващите данни "говорят за вероятна причинно-следствена връзка" между ваксината на Джонсън и Джонсън и случаите на тромбоза и синдром на тромбоцитопения.