Определянето на списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график за изпълнение ще позволи лесно кандидатстване по еврофондовете.