Брюксел е изчислил, че са необходими 275 млрд. евро годишно за обновяване на сградите в ЕС и постигане на амбициозните климатични цели.