Генералните директори на "Македонски железници - Инфраструктура" Фестим Халили и на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски (вляво) отново разговаряха за жп връзката между двете страни