Служебният социален министър Лазар Лазаров и новият шеф на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Екатерина Асенова