Поглед към "София хотел Балкан" от ротондата "Свети Георги"