Момент от връчването на награда "Сахаров" през декември 2020 г. на представители на демократичната опозиция в Беларус.