Въпреки помощта на чуждестранни експерти си оставаме лаици в създаването и финансирането на научни проекти.
Въпреки помощта на чуждестранни експерти си оставаме лаици в създаването и финансирането на научни проекти.