Въпреки увеличаването на броя на населението, Китай отчете най-бавния растеж на населението си от 50-те години насам, рязко намалявайки размера на работната сила.