"ВиК - Перник има несъбрани вземания в размер на 13 млн. лв. от граждани и фирми.