Що така, бе, ГЕРБ... променихте позицията си?
Що така, бе, ГЕРБ... променихте позицията си?