За увеличаването на нивата на двустранната търговия от 2017 г. насам допринася и Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Украйна, което влезе в сила  от 1 януари 2016 година.