Общата сума на дивидента само за последните десет години е над 5.6 млн. лева.