Изплащането започва от днес чрез дирекциите "Социално подпомагане" и ще става по същия начин, както на правоимащите се предоставят пенсиите - по пощата или по банков път.
Изплащането започва от днес чрез дирекциите "Социално подпомагане" и ще става по същия начин, както на правоимащите се предоставят пенсиите - по пощата или по банков път.