По-възрастните руснаци нямат особен интерес към живота зад граница - само 7% обаче от запитаните над 55 години биха напуснали Русия.