Националните протести бяха свикани за същия ден, в който Владимир Путин произнесе годишното си послание за състоянието на страната.