Между 21 и 27 септември ще се проведе 76-ата сесия на Общото събрание на ООН.