Какво е говорил Бойко Борисов, не се разбра много, но Медведев се смя.