Две книги на Морис Але, озаглавени: "В търсенето на икономическа дисциплина" и "Икономика и интерес", вдъхновяват поколения икономисти