Пред административната сграда на "Мини Марица изток" автомобили не липсват
Пред административната сграда на "Мини Марица изток" автомобили не липсват