Тя ще го запознае с предприетите от България мерки за ограничаване на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС).
Тя ще го запознае с предприетите от България мерки за ограничаване на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС).