По време на официалната визита министър Никола Стоянов подписа два меморандума за сътрудничество – в областта на земеделието и туризма.