"Капана“ в Пловдив се е превърнал в квартал на творческите индустрии с провеждането на няколко фестивала в него от 2014 г. насам.