Все още фирмите ни са далеч по производителност и инвестиции спрямо другите страни от Евросъюза.
Все още фирмите ни са далеч по производителност и инвестиции спрямо другите страни от Евросъюза.