Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".
Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".