Председателят на КЕВР Иван Иванов и енергийният министър Теменужка Петкова
Председателят на КЕВР Иван Иванов и енергийният министър Теменужка Петкова