Шоулс работи в областта на финансовата икономика и принадлежи към Чикагската школа по икономика.