АМ "Хемус" все още остава мечта и за хората от Северна България и за транспортните фирми.